Välkommen till Medicinska biblioteket i Region Jämtland Härjedalen
Vi är till för dig som är anställd av regionen eller studerar på Läkarprogrammet vid Umeå universitet med studieort Östersund.
📕📗📘📚📙📔📒

Har du Hotmail eller annan privat mail?
Mailprogram tolkar ibland bibliotekets utskick som spam.
Om du väntar på meddelanden - reservationer, påminnelser, krav mm. - så kolla i skräpkorgen så att mail inte fastnat där.

 

Library

Medicinska Biblioteket Region Jämtland Härjedalen

Östersunds sjukhus
831 83 Östersund
Sweden

Phone: 063153192

https://regionjh.se/medicinskabiblioteket