Medicinska biblioteket Region Jämtland Härjedalen

Medicinska biblioteket har stängt fr.o.m. 28/5 till 31/8.

Under stängningen kan du varken låna eller reservera böcker.

För mer information se Medicinska bibliotekets hemsida.

Log in to your account:

Använd ditt personnummer, 10 siffror, som inloggning/kortnummer.

Don't have an account? Register here.